Průmyslová automatizace

Hlavní stránka  Průmyslová automatizace  Produkty  Řídicí systémy  Software

 Software

 

Komplexní sada sw nástrojů od společnosti Mitsubishi Electric, které minimalizují potřebný čas k vytvoření, uvádění do provozu a následné udržbě programových aplikací. Společná datábáze proměnných usnadňuje sdílení vašich programových proměnných napříč vašimi aplikacemi pro PLC, HMI či Motion zařízení.

Alpha Software

Alpha Software

Umožňuje vytváření sw aplikací prostřednictvím blokových schémat. Pracovní prostor tohoto software je rozdělen do tří částí. Levá část představuje vstupy do systému, střední část slouží k namístění funkčních bloků a pravá část představuje výstupy systému. Jednotlivé logické funkce se vytvářejí prostřednictvím přetažení linky z levé části přes vybraný funkční blok až k pravé části. Žadné programátorské dovednosti zde nejsou potřebné. Součástí software jsou také monitorovací a simulační nástroje.

iQ Works

iQ Works

Komplexní sada SW nástrojů od společnosti Mitsubishi Electric, které minimalizují potřebný čas k vytvoření, uvádění do provozu a následné udržbě programových aplikací. Společná datábáze proměnných usnadňuje sdílení vašich programových proměnných napříč vašimi aplikacemi pro PLC, HMI či Motion zařízení.